Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.

COVID-19 har på ett imponerande sätt visat hur uppfattningar om "ålder" kan splittra generationer vid en tidpunkt då social sammanhållning och solidaritet mellan generationerna är särskilt viktiga. Media har framställt många äldre människor som sårbara, svaga och i behov av skydd. På samma sätt har spänningar mellan generationerna känts bland den yngre befolkningen, eftersom social distansering och andra folkhälsoåtgärder i första hand syftade till att gynna äldre generationer, men de ekonomiska och sociala kostnaderna för dessa åtgärder har till överväldigande del lagts på unga människor. Samtidigt var trycket på yngre människor att leva upp till moraliska förväntningar stort, och när de inte gjorde som förväntat fördömdes de som själviska. Därför behövs solidaritet mellan generationerna nu mer än någonsin.

Därför är intergenerationellt digitalt servicelärande en pedagogisk metod som har potential att ta itu med frågan om solidaritet mellan generationerna.

Mål

Den praktiska guiden till intergenerationellt digitalt servicelearning riktar sig till utbildare och chefer vid högskolor och universitet som är intresserade av servicelearning med en intergenerationell och digital komponent och som vill införa denna nya metod för servicelearning i sina organisationer.

Struktur

Vägledningen är indelad i sex huvudkapitel som anges nedan:

1
INLEDNING
2
TEORETISK RAM: SERVICE-LEARNING MED EN INTERGENERATIONELL OCH DIGITAL KOMPONENT
3
PEDAGOGISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR INTERGENERATIONELLT SERVICE-LEARNING.
4
FRÅN SERVICE-LEARNING TILL E-SERVICE-LEARNING.
5
SAMUNDERVISNING/TANDEMUNDERVISNING SOM EN DEL AV SERVICE-LEARNING.
6
FALLSTUDIER OM INTERGENERATIONELLT DIGITALT SERVICE-LEARNING.

Hur man använder

Bläddra i guiden online nedan, eller använd nedladdningsknappen för att spara den till din egen enhet.
Download PDF
© 2024 IDOL. All rights reserved.
menuchevron-down