Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor National Agency can be held responsible for them.
Verktygslådan är en vägledning om hur relevanta digitala verktyg/appar kan användas och hur de kan implementeras i en digital tjänsteleveranskontext.

Huvudsyftena med denna guide är följande:

Tillhandahålla praktisk vägledning och verktyg för högskoleutbildare som vill införliva digital service-learningverksamhet i sina läroplaner/undervisningsstrategier
Öka högskoleutbildarnas och studenternas förtroende för att använda digitala verktyg
Främja användningen av service-learning, och därmed fördelarna med det, t.ex. att lära sig utanför klassrummet, tillämpa kunskap på verkliga problem, främja personlig tillväxt och utveckling, stärka medborgarskap och samhällsengagemang samt bygga nätverk med samhällspartner

VEM ÄR VERKTYGSLÅDAN TILL FÖR?

Verktygslådan är skapad för högskoleutbildare/föreläsare för att genomföra digitala kurser i service-learning. Lärare kan välja att ta till sig dessa nya digitala resurser för att genomföra dem i sina klasser. Verktygslådan kan också hjälpa chefer vid högskolor, studenter och äldre elever att praktiskt genomföra ett projekt för inlärning av tjänster, antingen helt eller delvis online.

VARFÖR ANVÄNDA DIGITALA VERKTYG FÖR DIGITALT LÄRANDE?

Den här verktygslådan för högskoleutbildare innehåller en uppsättning digitala verktyg och metoder för att anpassa pedagogiken för service-learning i klassrummen på ett digitalt sätt. Syftet med verktygslådan är att hjälpa lärare inom högre utbildning att utforma och genomföra ett inlärningsprogram. Verktygslådan beskriver hur adaptivt lärande kan genomföras med hjälp av en app eller plattform som kan vara lätt att använda i ett klassrum.

Verktygen är indelade efter de olika faserna av service-learning. Verktygen är användbara för att utveckla digital pedagogik för service-learning på ett optimalt och ordnat sätt. De förklaras i denna guide nedan.

Om du vill använda verktygslådan kan du antingen:

  • Bläddra online med hjälp av den interaktiva flippboken.
  • Klicka på "nedladdningsknappen" och spara till din egen enhet.
nedladdningsknappen
© 2024 IDOL. All rights reserved.
menuchevron-down